به گزارش روابط عمومی شرکت آسیانت چهارمحال، این شرکت به عنوان اولین و تنها شرکت خلاق استان در حوزه کسب و کار های دیجیتال و فضای مجازی در برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق ثبت شد

اولین و تنها شرکت خلاق استان در حوزه کسب و کار های دیجیتال و فضای مجازی در برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق

به گزارش روابط عمومی شرکت آسیانت چهارمحال ، این شرکت به عنوان اولین و تنها شرکت خلاق استان در حوزه کسب و کار های دیجیتال و فضای مجازی در برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق ثبت شد .
برنامه توسعه زیست بوم با رویکرد توسعه مدل های نوین کسب و کار بر این باور است که کارآفرینی و توسعه اقتصاد در شرایط کنونی جز با گسترش کسب و کار های خلاق و ایده های نواورانه ممکن نیست. و با معرفی شرکت های خلاق در راستای پیوند هرچه بیشتر حوزه های مختلف علم ، صنعت ، فناوری و خلاقیت گام بر می دارد .
مرکز تماس شرکت آسیانت چهارمحال ( مرکز تماس تلما ) ضمن تبریک به تمامی همکاران ، پیشرفت روزافزون در جهت ارایه خدمت بیشتر به هموطنان عزیز را ازدرگاه خداوند خواستار است .