برگزاری کلاس آموزشی پرسنل شرکت در زمینه جذب حامی ایتام

کلاس آموزشی

با حضور جناب آقای شریف پور، معاونت اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) و جناب آقای نوربخش مدیریت طرح ایتام شهرستان شهرکرد

امضا تفاهم نامه مرکز تماس تلما و کمیته امداد امام خمینی(ره) در زمینه جذب حامی حقیقی و حقوقی

جذب حامی حقیقی و حقوقی

امضا تفاهم نامه مرکز تماس تلما و کمیته امداد امام خمینی(ره) در زمینه جذب حامی حقیقی و حقوقی

بازدید معاونت کارگروه اشتغال کمیته امداد امام خمینی (ره) از مرکز تماس تلما

پیرو همکاری فی مابین شرکت آسیانت چهارمحال و کمیته امداد امام خمینی (ره) استان چهارمحال وبختیاری در زمینه ایجاد اشتغال برای مددجویان تحت پوشش این سازمان دکتر امینی معاونت اشتغال کمیته امداد امام خمینی (ره) استان به همراه مهندس صفرپور مدیریت واحد اشتغال کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان شهرکرد از مرکز تماس تلما بازدید به عمل آوردند.

در این خصوص دوطرف در راستای جذب بیشتر مددجویان در این مجموعه تاکیید نمودند.

مهندس قاسمیان ریاست محترم مجموعه خاطر نشان کردند, با وجود کمک دولت میتوان اشتغال زایی این مجموع را برای ۵۰۰ نفر افزایش داد.

امید است با توکل به خداوند متعال و بهره گیری از دانش فنی مجموعه و اختصاص دادن منابع مالی برای این مجموعه , هرچه سریع تر به این هدف دست پیدا کرد.