شادی را به قلب کودکان هدیه کنیم

شادی را به قلب کودکان هدیه کنیم

شادی را به قلب کودکان هدیه کنیم.
مرکز تماس تلما کارگزار رسمی طرح اکرام ایتام کمیته امداد امام خمینی ، از تمامی مردم خیر ایران دعوت می کند تا با شرکت در این طرح خیرخواهانه حامی و والدین معنوی این کودکان باشیم.

راهکار دورکاری مرکز تماس تلما

راهکار دورکاری مرکز تماس تلما

دفتر کار خود رامجازی کنید !
در این شرایط که باید فعالیت های کاری به صورت از راه دور انجام شود مرکز تماس تلما در کنار شماست :
📑📈📉📊📋🗒🗓📇👨‍💻👩‍💻✍👏👌💬🎯
✔ اطلاع از فرآیندهای درون و برون سازمانی شرکت شما
✔آنالیز ساختار و چارت سازمانی
✔پیاده سازی فرایند ها در قالب نرم افزار . ( به هر کارمند پنلی اختصاص داده می شود که وظایف او در آن تعریف شده تا کارهای خود از قبیل تکمیل فرم ها ، ارسال گزارش کار و آمارها ، درخواست مرخصی و ‌.‌‌‌.. را به صورت غیر حضوری انجام دهد )
✔با برون سپاری فعالیت ها تیمی با تجربه و متخصص در دفتر کار مجازی مرکز تماس تلما فعالیت های شما از قبیل ارایه خدمات ، فروش ، پشتیبانی و …را با توجه به نیاز شما در قالب تماس ، پنل پیامکی ، سایت و… پیگیری خواهد کرد .
✔در بازه های زمانی مشخص روند کار با شاخص های کیفیت تحلیل شده و گزارشات مربوطه به کارفرما ارائه می شود .
✔تصمیمات جدید با توجه به نتایج تحلیل اتخاذ می گردد.

دفتر کارت رو مجازی کن

دفتر کارت رو مجازی کن !
کارشناسان باتجربه ما در مرکز تماس تلما آماده اند تا شما را برای مجازی کردن شرکت و کسب و کارتون راهنمایی کنن .
همه با هم در کنار هم بر علیه کرونا !
برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید .